Záloha přijímače REX pomocí sekundárního přijímače a komunikace EX Bus.

Hlavní a záložní přijímač spárujte s vysílačem DC/DS v režimu Double Path (případně záložní přijímač nastavte do režimu CLONE/Příposlech). Všechny přijímače typu REX mají plně nastavitelné vstupy E1 a E2. Pro jeden z těchto vstupů v nastavení zvolte EX Bus vstup/záloha (min. verze firmwaru je REX 1.13 a REX Assist 1.12). V hlavním přijímači můžete nastavit Fail-Safe pro serva (doporučujeme minimálně stažení plynové páky). V záložním přijímači Fail-Safe deaktivujte a nastavte výstup jako EX Bus.

U satelitních přijímačů typu Rsat2 je EX Bus generován na výstupu Ext., zatímco přijímače Rsat900 (Rsat900NG) nebo REX mají plně nastavitelné výstupy E1 a E2.

 

Zapojení přijímače REX a satelitu Rsat2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojení přijímače REX a satelitu 900MHz