MEZON PRO

Elektronické regulátory otáček

Regulátory otáček se v základu dělí podle připojeného motoru a to pro stejnosměrné motory (DC – komutátorové) a tzv. střídavé bezkomutátorové BLDC. Další roli při výběru regulátoru hraje rozsah napětí pohonného akumulátoru, odebíraný proud motorem a způsob napájení přijímače a serv.
 

K dispozici je několik řad elektronických regulátorů otáček pro nejrůznější modelářské použití. Je možné vybírat ze stejnosměrných, popř. střídavých synchronních typů. V nabídce jsou řešení pro modely letadel, vrtulníků a multikoptér.

Regulátory MEZON PRO navazují na předešlou řadu regulátorů Mezon a rozšiřují ji o mnoho nových funkci, jako např. komfortní konfiguraci přes vysílače JETI DC/DS, proporcionální brzdu, obousměrný chod motoru, EX Bus a další.

Regulátory MEZON PRO byly obzvláště navrženy pro modely letadel, kde jsou vyžadovány kompaktní rozměry a zároveň je u nich kladen důraz na velký výkon. Výkonová část regulátoru splňuje požadavky na efektivní odvod tepla do chladiče.

Telemetrie EX je nepostradatelnou součásti regulátoru, která přináší uživateli úplný přehled nad provozním stavem regulátoru. Při propojení regulátoru s přijímačem přes EX Bus jsou všechny informace přenášeny pouze jedním kabelem.

Regulátory MEZON PRO jsou dostupné ve variantách OPTO, standardní (BEC) a LMR.

Regulátory MEZON PRO umožňují obousměrný chod motoru a poskytují uživateli mnoho módu přednastavené brzdy až po plně programovatelnou brzdou. Využitím rozhraní EX Bus lze dosáhnout propojení přijímače s regulátorem i pouze jedním kabelem, který přenáší veškeré informace (telemetrie, konfigurace a řízení).

Vlastnosti

 • Kompaktní rozměry
 • Nastavení přes „Připojená zařízení" ve vysílači JETI DC/DS
 • Telemetrie JETI EX v reálném čase
 • Telemetrické data: napětí, proud akumulátoru, odebraná kapacita, otáčky, PWM, teplota regulátoru
 • Výkonný BEC vhodný obzvlášť pro napájení přijímačů JETI Assist nebo jiných stabilizačních systému
 • BEC Mezonu Pro má široký rozsah napájecího napětí a konfigurovatelné stabilizované napětí
 • Propojení s JETI přijímači pouze jedním kabelem přes EX Bus
 • Plná konfigurace přes JETIBOX
 • Módy regulátoru: letadlo, rychlá reakce, jednosměrný, obousměrný, …
 • Proporcionální brzda – nastavitelný brzdný účinek kanálem plynu
 • F3A brzda s plným nastavením v menu regulátoru
 • Chladič navržený pro lepší odvod tepla
 • Vysoká efektivita
 • Aktualizace firmwaru
 • Mnoho uživatelsky nastavitelných parametrů