Vysílač Duplex DS-16 II.- Carbon Line RED AU

Vysílač Duplex DS-16 II.- Carbon Line RED AU
Kódy poduktů:
JDEX-TDS16II-CLR-AU

Popis

Zachovávají si veškerou funkčnost první generace.
a k tomu mají navíc:
• barevný displej
• podpora MP3 souborů
• mikrofon
• hlasové příkazy (jako rozšíření)
• záložní VF modul 900MHz NG (jako rozšíření)
• součástí balení je přijímač REX 10 a popruh
Novinka od ŘÍJNA 2020

Rozšiřující moduly

Hlasové příkazy
VF modul 900MHz pro DC/DS16II
Povoluje využití záložního vysílacího modulu v pásmu 900MHz NG (Next Generation). Vysílače DS-12 obsahují záložní bezdrátový systém pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti přenosu dat.
Volné mixy - navýšení na 25
Zvyšuje počet volných mixů z 5 na 20. Konfigurace volných mixů se provádí v menu › Jemné ladění › Volné mixy.
Logické přepínače - navýšení na 24
Povoluje funkci 16 logických přepínačů, které určují svůj výstup na základě pozice až dvou přiřazených ovladačů. Výstup každého logického přepínače můžete dále přiřadit na vstup jakékoliv funkci. Lze tak snadno vytvořit několik virtuálních ovladačů, jimiž budete např. ovládat zajištění podvozku, spouštění časovačů či aktivaci aerodynamických brzd. Konfigurace je dostupná v nabídce Pokročilá nastavení › Logické spínače.
Řídící příkazy - navýšení na 24
Aktivace 16 řídicích příkazů pro ovládání připojených zařízení prostřednictvím sběrnice EX Bus. Jednoduchým pohybem přepínače na vysílači tak např. budete moci po každém letu vymazat minima a maxima zaznamenaná Central Boxem. Řídicí příkazy lze chápat ve smyslu dodatečných kanálů pro doplňkové funkce modelu. Přehled aktivních příkazů potom naleznete v nabídce Model › Připojená zařízení.
Sekvencér - navýšení na 10
Aktivace až 6 uživatelsky nastavitelných sekvencí. Spuštění se provádí přiřazeným ovladačem. Pomocí sekvenceru lze jednoduše dosáhnout realistického zatahování podvozku u maket, navíc je možné ovládat periodické děje jako např. blikání pozičních světel. Nastavení sekvencí je dostupné v menu Pokročilá nastavení › Sekvencer.
Zvuky na události - navýšení na 30
Zvyšuje počet programovatelných zvuků na událost z 5 na 20. Dle stavu přiřazeného ovladače lze spustit přehrávání zvukového souboru. Vhodné pro oznámení při aktivaci doplňkových funkcí modelu jako zatahování podvozku či vysouvání klapek. Konfigurace zvuků na událost je dostupná v nabídce Pokročilá nastavení › zvuky na událost.