FAQ

Aktualizace JETI EX přijímačů (Rx a REX) pomocí programu JETI Studio.

 

 

 

Veškeré aktualizace přijímačů jsou prováděny automaticky pomocí programu JETI Studio. Každý uživatel má tedy velmi rychlou a snadnou možnost aktualizovat svůj přijímač na poslední verzi FW se všemi novými funkcemi.

 

Kompletní postup je znázorněn na videu níže.

 

Hlavní a záložní přijímač spárujte s vysílačem DC/DS v režimu Double Path (případně záložní přijímač nastavte do režimu CLONE/Příposlech). Všechny přijímače typu REX mají plně nastavitelné vstupy E1 a E2. Pro jeden z těchto vstupů v nastavení zvolte EX Bus vstup/záloha (min. verze firmwaru je REX 1.13 a REX Assist 1.12). V hlavním přijímači můžete nastavit Fail-Safe pro serva (doporučujeme minimálně stažení plynové páky). V záložním přijímači Fail-Safe deaktivujte a nastavte výstup jako EX Bus.

U satelitních přijímačů typu Rsat2 je EX Bus generován na výstupu Ext., zatímco přijímače Rsat900 (Rsat900NG) nebo REX mají plně nastavitelné výstupy E1 a E2.

 

Zapojení přijímače REX a satelitu Rsat2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojení přijímače REX a satelitu 900MHz

 

 

 

Kalibrace měřeného objemu paliva je nyní přístupná od verze FW 2.03. Doporučujeme nejprve zkontrolovat tuto verzi v senzoru MFlow2 EX a případně senzor aktualizovat pomocí programu JETI Studio.

 

 

Taktéž je nutné mít ve vysílači aktuální profil zařízení (MFlow2.bin) nahraný v adresáři „Devices“ na SD kartě vysílače. Tento aktuální soubor je možné stáhnout přímo během aktualizace senzoru MFlow2 EX, případně aktualizujete Váš vysílač prostřednictvím programu JETI Studio. Soubor (MFlow2.bin) bude automaticky aktualizován na SD kartě vysílače.

 
 
 
 

 

Doporučený postup kalibrace (popis příkladu): Ponechejte „kalibraci“ ve výchozím nastavení (1.000) a proveďte první zkušební let (případně přečerpávací zkoušku). V našem případě senzor s výchozím nastavením změřil odebraný objem paliva 1159 ml. Po zkušebním letu (přečerpávací zkoušce) změříme přesně odebraný objem paliva z nádrže, například přelitím zbytku paliva v nádrži do odměrného válce. Takto přesně určíme reálně odebrané palivo. Nyní v menu kalibrace zapíšeme tento přesný objem do položky „reálně spotřebovaný objem“ (980 ml). Koeficient průtoku se automaticky nastaví na požadovanou hodnotu (0,845). Kalibraci můžete kdykoliv resetovat a zvolit jiné (přesnější) hodnoty, které Vám budou plně vyhovovat.