FAQ

Přijímače spárujte s vysílačem DC/DS v režimu Double Path (případně záložní přijímač nastavte do režimu CLONE/Příposlech).

Všechny přijímače typu REX mají plně nastavitelné vstupy E1 a E2. Pro jeden z těchto vstupů v nastavení zvolte EX Bus vstup/záloha (min. verze firmwaru je REX 1.15 a REX Assist 1.20). V hlavním přijímači můžete nastavit Fail-Safe pro serva (doporučujeme minimálně stažení "plynové páky"). V záložním přijímači Fail-Safe deaktivujte a nastavte výstup jako EX Bus.
 
U satelitních přijímačů typu Rsat2 je EX Bus generován na výstupu Ext., zatímo přijímače Rsat 900/900NG nebo REX3 mají plně nastavitelné výstupy E1 a E2.
 
 
 
 
Zapojení přijímače a satelitu Rsat2  
 

 

 

Konfigurace hlavního přijímače REX

Konfigurace záložního přijímače Rsat2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojení přijímače a satelitu 900NG 

 

 

 

 

Konfigurace hlavního přijímače REX

Konfigurace záložního přijímače Rsat 900 NG

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   

 

Reagujeme na dotazy modelářů, kteří se na nás příležitostně obrací s dotazy ohledně užívání prostředků na ochranu elektroniky před oxidací či vlhkostí.

 

Můžeme dát vyjádření samozřejmě jen za naše výrobky:

- nemáme žádnou zásadní negativní zkušenost s kratkodobým působením vlhkosti na naše elektronické výrobky, a to ani při použití v oblastech s extrémní vlhkostí (přímořské státy, atd.)
- v naší výrobě žádné podobné přípravky neužíváme a tedy ani nedoporučujeme používat doplňkové chemické přípravky na výrobky JETI model za účelem dodatečného ošetření elektroniky
- pokud dojde k jejich použití na JETI desky plošných spojů, výrobek se může stát po čase nespolehlivý a následně je nutné nahradit všechny kontaminované DPS novými - což je mj. poměrně nákladná oprava

Nejlepším opatřením je samozřejmě prevence, tzn. nevystavovat výrobky extrémním podmínkám (déšť, sníh, atd.), nicméně pokud přesto dojde k jakémukoli intenzivnímu kontaktu s vodou (v podobě kapaliny, páry), doporučujeme výrobek citlivě vysušit (horký vzduch) a v případě pochybností jej můžete zaslat k našim obchodníkům či přímo k nám na kontrolu.

Aktualizace JETI EX přijímačů (Rx a REX) pomocí programu JETI Studio.

 

 

 

Veškeré aktualizace přijímačů jsou prováděny automaticky pomocí programu JETI Studio. Každý uživatel má tedy velmi rychlou a snadnou možnost aktualizovat svůj přijímač na poslední verzi FW se všemi novými funkcemi.

 

Kompletní postup je znázorněn na videu níže.

 

Kalibrace měřeného objemu paliva je nyní přístupná od verze FW 2.03. Doporučujeme nejprve zkontrolovat tuto verzi v senzoru MFlow2 EX a případně senzor aktualizovat pomocí programu JETI Studio.

 

 

Taktéž je nutné mít ve vysílači aktuální profil zařízení (MFlow2.bin) nahraný v adresáři „Devices“ na SD kartě vysílače. Tento aktuální soubor je možné stáhnout přímo během aktualizace senzoru MFlow2 EX, případně aktualizujete Váš vysílač prostřednictvím programu JETI Studio. Soubor (MFlow2.bin) bude automaticky aktualizován na SD kartě vysílače.

 
 
 
 

 

Doporučený postup kalibrace (popis příkladu): Ponechejte „kalibraci“ ve výchozím nastavení (1.000) a proveďte první zkušební let (případně přečerpávací zkoušku). V našem případě senzor s výchozím nastavením změřil odebraný objem paliva 1159 ml. Po zkušebním letu (přečerpávací zkoušce) změříme přesně odebraný objem paliva z nádrže, například přelitím zbytku paliva v nádrži do odměrného válce. Takto přesně určíme reálně odebrané palivo. Nyní v menu kalibrace zapíšeme tento přesný objem do položky „reálně spotřebovaný objem“ (980 ml). Koeficient průtoku se automaticky nastaví na požadovanou hodnotu (0,845). Kalibraci můžete kdykoliv resetovat a zvolit jiné (přesnější) hodnoty, které Vám budou plně vyhovovat.