Výzkum a vývoj high-tech modelářské elektroniky

Popis projektu / operace:

Předmětem předkládaného projektu je na základě průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosáhnout nových znalostí a jejich následné aplikace do inovovaných funkcí, technických parametrů a vlastností modelářské elektroniky.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem je na základě nových a měnících se požadavků trhu navrhnout inovovanou modelářskou elektroniku nejvyšší kvality a to z pozice lídra trhu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.