Výzkum a vývoj technologií a zařízení v aplikacích do modelářské elektroniky

Popis projektu / operace:

Předmětem realizovaného projektu je na základě průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosáhnout nových znalostí a jejich následné aplikace do vývoje zcela nových modelářských zařízení a do inovovaných funkcí, technických parametrů a vlastností stávajících zařízení (RC vysílače vč. systému dezdrátového přenosu dat, stabilizační systémy, specializovaná modelářská serva, management serv, regulátory otáček motorů, různé typy senzorů, spínačů).

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem je na základě nových a měnících se požadavků trhu navrhnout novou a inovovanou modelářskou elektroniku nejvyšší kvality a to z pozice lídra trhu.  Očekávané výsledky VaV v projektu: 6 prototypů modelářské elektroniky a obslužný software.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.