Telemetrický komunikační protokol JETI

Dokument se bude zabývat popisem komunikačního protokolu senzorů JETI model. Telemetrické informace se přenášejí komunikační sběrnicí ze senzorů do přijímače a bezdrátově se přenášejí do zařízení, např. vysílače, vysílacího modulu nebo JETIBOXu profi.