Jak mohu zvýšit přesnost měření objemu odebraného paliva u senzoru MFlow2 EX?

Kalibrace měřeného objemu paliva je nyní přístupná od verze FW 2.03. Doporučujeme nejprve zkontrolovat tuto verzi v senzoru MFlow2 EX a případně senzor aktualizovat pomocí programu JETI Studio.

 

 

Taktéž je nutné mít ve vysílači aktuální profil zařízení (MFlow2.bin) nahraný v adresáři „Devices“ na SD kartě vysílače. Tento aktuální soubor je možné stáhnout přímo během aktualizace senzoru MFlow2 EX, případně aktualizujete Váš vysílač prostřednictvím programu JETI Studio. Soubor (MFlow2.bin) bude automaticky aktualizován na SD kartě vysílače.

 
 
 
 

 

Doporučený postup kalibrace (popis příkladu): Ponechejte „kalibraci“ ve výchozím nastavení (1.000) a proveďte první zkušební let (případně přečerpávací zkoušku). V našem případě senzor s výchozím nastavením změřil odebraný objem paliva 1159 ml. Po zkušebním letu (přečerpávací zkoušce) změříme přesně odebraný objem paliva z nádrže, například přelitím zbytku paliva v nádrži do odměrného válce. Takto přesně určíme reálně odebrané palivo. Nyní v menu kalibrace zapíšeme tento přesný objem do položky „reálně spotřebovaný objem“ (980 ml). Koeficient průtoku se automaticky nastaví na požadovanou hodnotu (0,845). Kalibraci můžete kdykoliv resetovat a zvolit jiné (přesnější) hodnoty, které Vám budou plně vyhovovat.