Záloha přijímače R14 (R18) pomocí sekundárního přijímače Rsat2 a Rsat900.

Zapojení přijímače R14 (případně R18) a satelitu Rsat2/Rsat900 pomocí signálu PPM.    

Hlavní a záložní přijímač spárujte s vysílačem DC/DS v režimu Double Path (případně záložní přijímač Rsat900). V hlavním přijímači R14/R18 nastavte vstupy SAT1 a SAT2 jako PPM vstup, taktéž můžete nastavit Fail-Safe pro serva (doporučujeme minimálně stažení plynové páky). V záložním přijímači Fail-Safe deaktivujte a nastavte výstup PPM a definujte požadovaný počet kanálů (max. PPM 16 kanálů). 

U satelitních přijímačů typu Rsat2 je PPM generován na výstupu BATT/PPM., zatímco přijímače Rsat900 mají plně nastavitelné výstupy E1 a E2.

 

 

 

 

Kompletní postup je znázorněn v následujícím videu.