Záloha přijímače REX pomocí sekundárního přijímače Rsat2 a Rsat 900/900NG.

Přijímače spárujte s vysílačem DC/DS v režimu Double Path (případně záložní přijímač nastavte do režimu CLONE/Příposlech).

Všechny přijímače typu REX mají plně nastavitelné vstupy E1 a E2. Pro jeden z těchto vstupů v nastavení zvolte EX Bus vstup/záloha (min. verze firmwaru je REX 1.15 a REX Assist 1.20). V hlavním přijímači můžete nastavit Fail-Safe pro serva (doporučujeme minimálně stažení "plynové páky"). V záložním přijímači Fail-Safe deaktivujte a nastavte výstup jako EX Bus.
 
U satelitních přijímačů typu Rsat2 je EX Bus generován na výstupu Ext., zatímo přijímače Rsat 900/900NG nebo REX3 mají plně nastavitelné výstupy E1 a E2.
 
 
 
 
Zapojení přijímače a satelitu Rsat2  
 

 

 

Konfigurace hlavního přijímače REX

Konfigurace záložního přijímače Rsat2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojení přijímače a satelitu 900NG 

 

 

 

 

Konfigurace hlavního přijímače REX

Konfigurace záložního přijímače Rsat 900 NG